Artiklar

Vestibulär träning

Vestibulär träning är en form av fysioterapi som syftar till att stärka den vestibulära systemet i hjärnan. Det…

Vad är Hjärntrött och vad ska man tänka på?

Hjärntrötthet, även kallat trötthetssyndrom, är ett vanligt fenomen som kan drabba människor som har lidit en…

Hur fungerar rehabilitering av hjärnskakning?

Rehabilitering av hjärnskakning syftar till att återställa hjärnans funktioner efter en skada. Detta kan innebära olika…

När kan man mitt barn gå tillbaka till skolan?

Återgång till skolan efter en hjärnskakning kan vara en utmaning för barnet och föräldrarna. Det är viktigt att följa…

Barn som drabbas av hjärnskakningar

En hjärnskakning är en typ av traumatisk hjärnskada som kan uppstå när huvudet slås eller skakas. Detta kan ske under…

Vad är en hjärnskakning?

Hjärnskakning, även kallat mild traumatisk hjärnskada (MTBI), är en typ av skada som uppstår när hjärnan skakas eller…

Vikten av fysisk träning

Fysisk träning är en viktig del av rehabiliteringen för personer som har lidit en hjärnskakning. Detta eftersom träning…