Vad är Hjärntrött och vad ska man tänka på?

maj 2, 2023

Hjärntrötthet, även kallat trötthetssyndrom, är ett vanligt fenomen som kan drabba människor som har lidit en hjärnskakning. En hjärnskakning, eller en mild traumatisk hjärnskada, är en skada på hjärnan som orsakas av en kraftig stöt mot huvudet. Detta kan vara resultatet av en olycka, ett slag eller fall, eller en annan form av trauma.

När en person lider av hjärntrötthet, kan de uppleva en mängd olika symtom, inklusive huvudvärk, yrsel, sömnproblem, minnesförlust, koncentrationssvårigheter och humörsvängningar. Dessa symtom kan vara mycket påfrestande och kan påverka en persons vardagliga liv på ett negativt sätt.

Det finns en stark koppling mellan hjärntrötthet och hjärnskakning. Många människor som har lidit en hjärnskakning upplever hjärntrötthet som en följd av skadan. Detta beror på att hjärnskakningen kan orsaka en mängd olika skador på hjärnan, inklusive blödningar, svullnad och skador på hjärnvävnaden. Dessa skador kan påverka hjärnans funktion och orsaka hjärntrötthet.

Det är viktigt att ta hjärntrötthet på allvar och söka behandling om man har lidit en hjärnskakning. Behandlingen kan inkludera fysisk träning, vestibulär träning och kognitiv träning. Genom att söka behandling kan man minska symtomen på hjärntrötthet och återfå sin livskvalitet.

Sammanfattningsvis finns det ett starkt samband mellan hjärntrötthet och hjärnskakning. Många som har lidit en hjärnskakning upplever hjärntrötthet som en följd av skadan, och det är viktigt att söka behandling för att minska symtomen.

 

Så kan Brainsafe hjälpa till
Du kan vända dig till oss på Brainsafe för att få råd och hjälp vid en hjärnskakning. Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Om du har fått ett kraftigt slag mot huvudet rekommenderar vi att du bör uppsöka en akutmottagning.

Om ditt barn påvisar symptom behöver barnet även närvara under vårdmötet. Ni behöver vara vårdnadshavare till barnet för att kunna boka ett digitalt möte.