Vestibulär träning

juni 23, 2023

Vestibulär träning är en form av fysioterapi som syftar till att stärka den vestibulära systemet i hjärnan. Det vestibulära systemet är ansvarigt för balansen och orienteringen i rummet, och det spelar en viktig roll i många av kroppens rörelser.

Människor som har lidit en hjärnskakning kan drabbas av vestibulära störningar, vilket kan leda till symtom som yrsel, obalans och koncentrationssvårigheter. Genom att utföra vestibulär träning kan dessa symtom förbättras och balansen och orienteringen i rummet kan återställas.

Vestibulär träning innebär att man utför specifika övningar och aktiviteter som stimulerar det vestibulära systemet. Dessa övningar kan innefatta att man t.ex. går på en plattform som rör sig eller tittar på rörelser som skapar illusioner av rörelse. Genom att utföra dessa övningar kan man stärka det vestibulära systemet och återställa dess funktioner.

Det är viktigt att träningen utförs under överinseende av en professionell fysioterapeut som har erfarenhet av vestibulär träning. Detta för att säkerställa att övningarna utförs korrekt och att man inte utsätter sig för onödig risk.

Sammanfattningsvis kan vestibulär träning vara ett bra verktyg för att behandla symtomen på vestibulära störningar hos personer som har lidit en hjärnskakning. Genom att stärka det vestibulära systemet kan man återställa balansen och orienteringen i rummet och förbättra livskvaliteten.

Så kan Brainsafe hjälpa till
Du kan vända dig till oss på Brainsafe för att få råd och hjälp vid en hjärnskakning. Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Om du har fått ett kraftigt slag mot huvudet rekommenderar vi att du bör uppsöka en akutmottagning.

Om ditt barn påvisar symptom behöver barnet även närvara under vårdmötet. Ni behöver vara vårdnadshavare till barnet för att kunna boka ett digitalt möte.