Nyheter

Unique concussion study together Folksam and Equestrian federation

At Brainsafe, we are excited to announce our pivotal role in a groundbreaking research initiative alongside Folksam and…

Brainsafe included in Players License for American Football Players

Brainsafe is thrilled to mark its third-year partnership with the Federation for American Football (SWE3). In an…

Diagnostics: Concussion Assessment through Pupillary Reaction and AI

We are proud to announce our upcoming pilot project, set to be initiated in the fall, which aims to utilize pupillary…

Tony Pansell joins Brainsafe’s Medical Advisory Board

Brainsafe is pleased to announce that Associate Professor Tony Pansell, an esteemed lecturer and researcher at the…

Brainsafe at Investor day 2023 – KI Innovations

Brainsafe was one of the companies selected to present their pitch during the event, which provided a unique…

Hamburg Sea Devils joins Brainsafe

We are thrilled to announce that the Hamburg Sea Devils have chosen Brainsafe as their management platform for managing…

Brainsafe partner with Medical School Hamburg

Brainsafe are proud to announce a new partner; Medical School Hamburg, a renowned research institution that specializes…

KaroIinska Institutet Holding AB investerar i Brainsafe

KI Holding har identifierat Brainsafe som en impact startup med en unik affärsidé och global potential.

AIK Fotboll ansluter till Brainsafe

AIK Fotboll har beslutat att ingå ett samarbete med Brainsafe för att minska effekterna av hjärnskakning. Genom…

Brainsafe kom med i KI Drive

Karolinska Institutet (KI) är det största centret för forskning och utbildning i Sverige. KI Innovation har ett årligt…

Brainsafe startar samarbete med Svenska boxningsförbundet

Svenska Boxningsförbundet (SBF) kommer genom samarbetet med Brainsafe att höja både kunskapsnivån om hjärnskakningar…

Brainsafe får stöd av Vinnova för Europa-lansering

Brainsafe tilldelades medel i Vinnovas utlysning ”Förberedelseprojekt inför internationell ansökan inom områdena hälsa…