Varför BrainSafe

Kunskapsnivån idag om hjärnskakningar är bristfällig vilket medför en ökad risk om felbehandling och kan resultera i långvariga hälsoproblem.

Med Brainsafe vill vi höja kunskapsnivån om hjärnskakningar och erbjuda ett standardiserat rehabiliteringsprogram för att säkerhetsställa en trygg återgång till aktivitet.

Evidensbaserad rehabilitering

Brainsafe rehabiliteringsprocess är baserad på evidensbaserad forskning och består av sex steg. Processen är framtagen för att säkra att individen återgår till aktivitet när hen är redo och minimera risken för bestående men.

Standiserade tester

Vårt kognitiva test består av fem delmoment, där bland annat närminnet, problemlösning och förmågan att fokusera över tid utmanas.

Vägledning av specialist

Våra specialister inom hjärnskakningar finns tillgängliga för vägledning genom din rehabilitering.

Vad tycker våra användare?

Brainsafe funkar väldigt smidigt och är enkel att använda. Jag hade stor hjälp av verktyget i min rehab och kan varmt rekommendera den till alla som utövar en sport med risk för huvudskada.  

Petter Andersson

Stockholm Mean Machine, Amerikansk Fotboll

Genom Brainsafe känner jag en trygghet som ledare att när en spelare drabbats av en hjärnskakning återgår till aktivitet när han redo, genom ett flertal barriärer kan man säkerställa en säker återgång till spel. Ett nödvändigt verktyg inom kontaktidrotten.

Sebastian Brinkenfeldt

Lagledare, Täby Flyers, Amerikansk Fotboll

Jag tycker Brainsafe är ett väldigt smidigt sätt att rehabilitera. Man får fram ett snabbt sätt att veta hur stor hjärnskakning man har och vad man ska göra för att få bäst rehabträning. Appen är lätt att navigera och det är lätt att förstå.

Victor Garcia Blombäck

Spelare, Svenska Landslaget, Amerikansk Fotboll

Används av

Kom igång med Brainsafe?