Barn som drabbas av hjärnskakningar

december 12, 2022

En hjärnskakning är en typ av traumatisk hjärnskada som kan uppstå när huvudet slås eller skakas. Detta kan ske under idrott, bilolyckor eller andra aktiviteter som orsakar en plötslig stöt mot huvudet.

Hos barn kan hjärnskakningar vara särskilt farliga eftersom deras hjärnor fortfarande utvecklas. Symptom på en hjärnskakning hos barn kan inkludera huvudvärk, yrsel, svårigheter att koncentrera sig och förändringar i beteende eller humör.

Om ett barn upplever en stöt mot huvudet är det viktigt att övervaka dem för tecken på en hjärnskakning och söka medicinsk vård om det behövs. Det är också viktigt att barnen bär lämplig skyddsutrustning, såsom hjälmar, under aktiviteter som kan öka risken för hjärnskakning.

Behandling av en hjärnskakning hos barn kan innebära vila och undvikande av aktiviteter som kan försämra skadan, till exempel att spela idrott eller göra läxor. I vissa fall kan läkemedel ordineras för att hantera symtom.

Det är viktigt för föräldrar och vårdnadshavare att lära sig om tecken och symptom på en hjärnskakning och att ta allvar på huvudskador hos barn. Genom att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder och söka medicinsk vård om det behövs, kan riskerna för hjärnskakning minimeras.

 

Så kan Brainsafe hjälpa till
Du kan vända dig till oss på Brainsafe för att få råd och hjälp om ni misstänker att ert barn drabbats av en hjärnskakning. Vi gör en individuell bedömning baserat på ditt barns symptom och det som framkommer under vårdmötet. Om ditt barn har fått ett kraftigt slag mot huvudet rekommenderar vi att ni bör uppsöka en akutmottagning. Om ditt barn påvisar symptom behöver barnet även närvara under vårdmötet. Ni behöver vara vårdnadshavare till barnet för att kunna boka ett digitalt möte.