Hur fungerar rehabilitering av hjärnskakning?

januari 15, 2023

Rehabilitering av hjärnskakning syftar till att återställa hjärnans funktioner efter en skada. Detta kan innebära olika typer av behandling, beroende på de specifika symtom och svårigheter som personen upplever.

Efter en hjärnskakning kan personer uppleva symtom såsom huvudvärk, yrsel, sömnproblem, minnesförlust, koncentrationssvårigheter och humörsvängningar. Rehabiliteringen syftar till att hjälpa personen att hantera och övervinna dessa symtom, samt att återställa så mycket som möjligt av personens tidigare förmågor och funktioner.

Rehabilitering efter hjärnskakning kan omfatta olika typer av behandling, såsom medicinsk behandling för att lindra symtom, såsom huvudvärk och yrsel. Det kan också innebära träning för att återställa kognitiva förmågor, såsom minne och koncentration, samt fysisk träning för att återställa balans och koordination.

Terapier, såsom kognitiv beteendeterapi och neuropsykologisk terapi, kan också vara användbara för att hjälpa personen att hantera symtom och förbättra sina kognitiva funktioner. Dessutom kan olika typer av stöd, såsom socialt stöd och stöd från familj och vänner, vara viktigt för att underlätta återhämtningen.

Det är viktigt att personer som har haft en hjärnskakning får professionell vård och rådgivning om rehabilitering. Detta kan hjälpa dem att återhämta sig så snabbt och fullständigt som möjligt, och att minska risken för långvariga symtom och komplikationer.

 

Så kan Brainsafe hjälpa till
Du kan vända dig till oss på Brainsafe för att få råd och hjälp vid en hjärnskakning. Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Om du har fått ett kraftigt slag mot huvudet rekommenderar vi att du bör uppsöka en akutmottagning.

Om ditt barn påvisar symptom behöver barnet även närvara under vårdmötet. Ni behöver vara vårdnadshavare till barnet för att kunna boka ett digitalt möte.