Vad är en hjärnskakning?

november 4, 2022

Hjärnskakning, även kallat mild traumatisk hjärnskada (MTBI), är en typ av skada som uppstår när hjärnan skakas eller rör sig inne i skallen. Detta kan hända efter en stöt mot huvudet eller kroppen, ett fall, eller någon annan form av påverkan som gör att huvudet rör sig snabbt fram och tillbaka.

Symtom på hjärnskakning kan inkludera huvudvärk, yrsel, förvirring, minnesförlust, illamående och medvetslöshet. Även om de flesta personer återhämtar sig från hjärnskakning inom några dagar eller veckor, kan vissa personer uppleva långvariga symtom, såsom svårigheter med koncentration och minne, irritation och depression.

Riskerna för hjärnskakning är särskilt höga inom kontaktsporter, såsom fotboll och hockey, där spelare är i hög risk för kollisioner och påverkan. I dessa sporter är det viktigt för tränare, läkare och spelare att vara medvetna om tecken och symtom på hjärnskakning och att vidta lämpliga åtgärder om en hjärnskakning misstänks. Detta kan inkludera att ta bort spelaren från matchen eller träningen och söka medicinsk vård.

Det är också viktigt för personer som har haft en hjärnskakning att undvika aktiviteter som kan öka risken för en annan hjärnskakning, såsom kontaktsporter eller aktiviteter som involverar höga hastigheter eller höjder, tills de har återhämtat sig fullständigt. Detta kan hjälpa till att förhindra långvariga komplikationer, såsom kroniska huvudvärk, minnesproblem och andra kognitiva störningar.

Dessutom har forskning visat att personer som har haft flera hjärnskakningar kan vara i ökad risk för att utveckla kronisk traumatisk encefalopati (CTE), en degenerativ hjärnsjukdom som har kopplats till minnesförlust, humörsvängningar och andra kognitiva symtom. Även om exakt orsaken till CTE inte är känd, tror man att det är relaterat till upprepade hjärnskador, och det är viktigt för personer att vidta åtgärder för att minska sin risk för hjärnskakning för att skydda sin hjärnhälsa på lång sikt.

Sammanfattningsvis är hjärnskakning en vanlig typ av hjärnskada som kan uppstå till följd av ett slag mot huvudet eller kroppen. Medan de flesta människor återhämtar sig från hjärnskakning inom några dagar eller veckor, kan vissa uppleva långvariga symtom, och flera hjärnskakningar kan öka risken för att utveckla kronisk traumatisk encefalopati. Det är viktigt för tränare, tränare och spelare inom kontaktsporter att vara medvetna om tecken och symtom på hjärnskakning, och för personer som har fått hjärnskakning att undvika aktiviteter som kan utsätta dem för en annan risk tills de har återhämtat sig helt.

Så kan Brainsafe hjälpa till
Du kan vända dig till oss på Brainsafe för att få råd och hjälp vid en hjärnskakning. Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Om du har fått ett kraftigt slag mot huvudet rekommenderar vi att du bör uppsöka en akutmottagning.

Om ditt barn påvisar symptom behöver barnet även närvara under vårdmötet. Ni behöver vara vårdnadshavare till barnet för att kunna boka ett digitalt möte.