Brainsafe startar samarbete med Svenska boxningsförbundet

september 10, 2022

Svenska Boxningsförbundet (SBF) kommer genom samarbetet med Brainsafe att höja både kunskapsnivån om hjärnskakningar samt erbjuda sina aktiva på junior- och seniornivå ett standardiserat rehabiliteringsprogram för att säkerhetsställa en trygg återgång till aktivitet efter hjärnskakning. Alla licensierade boxare i junior- och senioråldern kommer att ha möjlighet att ansluta till Brainsafes tjänst.

Tjänsten ger individen en säker återgång till boxningen, genom fysiska och kognitiva tester, dagliga symtomrapporter och individens medicinska historia anpassas rehabiliteringen för varje individ.

– Nu är vi redo för att ta nästa steg för att boxning ska bli en så säker idrott som möjligt, säger Patrick Wheeler, verksamhetschef för Boxningsförbundet. Jag ser framemot att arbeta med Brainsafe och strukturera ännu mer vår hantering av hjärnskakning. Det är viktigt att förbundet visar att vi arbetar aktivt och strukturerat med en av våra vanligaste skador inom boxning.

 

För mer information https://www.swebox.se/Nyheter/nyheterfransbf/SamarbetemedBrainsafe/