Brainsafe får stöd av Vinnova för Europa-lansering

juni 1, 2022

Brainsafe tilldelades medel i Vinnovas utlysning ”Förberedelseprojekt inför internationell ansökan inom områdena hälsa och mat”. Syftet med förberedelseprojektet är att stärka projektförslaget och konsortiets sammansättning inför en EU-ansökan och därmed öka chanserna för finansiering.

Tilldelningen av projektfinansiering till Brainsafe är ännu en bekräftelse att fler har fokus på hjärnskakningsvården och dess brister. ”Det är positivt att man bekräftar vårt tänk med att förstärka individens förmåga att ta eget ansvar för sin hälsa (empower the patient), att vården/behandlingen måste utgå från individens förutsättningar (precision medicin) och att man ser stor potential i Brainsafes lösning med ett digitaliserat rehabiliteringsprogram i 6 steg”, säger Brainsafes VD Mikael Werthén.