SWE3 fördjupar samarbetet med Brainsafe

mars 18, 2022

SWE3 och Brainsafe fördjupar sitt samarbete kring hjärnskakning för att ytterligare skärpa arbetet kring hjärnskakningar. Med hjälp av Brainsafe vill SWE3 minimera effekterna av hjärnskakning genom ett rehabiliteringsstöd för både individen i fråga och organisationen bakom.

Med Brainsafes plattform tillförs data och analys som ger SWE3 ökade insikter kring hjärnskakning och som i förlängningen ska hjälpa individer bättre att komma tillbaka efter sin hjärnskakning.

– Tillsammans med Brainsafe tar vi nästa steg för att göra SWE3:s verksamhet så säker som möjligt. Med hjälp av Brainsafes kunskap kan vi hantera hjärnskakningar på ett forskningsbaserat och professionellt sett. Det långsiktiga målet i allt vi gör är att få våra idrotter att växa och få så många som möjligt att vilja stanna kvar så länge som möjligt i Sveriges bästa idrottsgemenskap, säger Fredrik Haraldson, generalsekretare för SWE3.

Plattformen, den digitala appen, ger individen en säker återgång till sin aktivitet/idrott. Genom fysiska och kognitiva tester, dagliga symtomrapporter och individens medicinska historia anpassas rehabiliteringen för varje individ.

Nu erbjuder SWE3 alla medlemsföreningar att ansöka om att få ta del av Brainsafes plattform helt kostnadsfritt under säsongen 2022. Erbjudandet riktar sig emellertid i första hand till amerikansk fotboll-föreningarna.