Integrity policy

Last updated: 10 february 2022

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque dolor lorem, pulvinar sit amet venenatis eget, feugiat sed ipsum. Vestibulum imperdiet tortor turpis, suscipit elementum turpis malesuada at. Vestibulum hendrerit ultricies dolor, et auctor nunc tempor ac. In molestie semper tincidunt. Integer ut augue consectetur dolor condimentum vehicula sit amet quis risus. Quisque tincidunt fringilla elit eget tincidunt. Curabitur augue lacus, suscipit id rhoncus vitae, dictum vel urna.

Denna policy förklarar hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter när du använder Learning 2 Sleep L2S AB:s tjänst (“tjänsten”). Denna policy styr också användningen av data som samlas in via vår app eller via någon av våra webbplatser, inklusive webbplatsen Learning to Sleep. Denna policy beskriver vilka rättigheter du har gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Genom att använda tjänsten accepterar du denna integritetspolicy och samtycker till att dina personuppgifter samlas in och behandlas på det sätt som beskrivs nedan. Det är viktigt att du läser och förstår denna policy innan du använder tjänsten.

Denna policy kan behöva ändras eller uppdateras om funktioner ändras eller läggs till i tjänsten. Du kommer i så fall att informeras om detta för att få möjlighet att ta ställning till ändringar innan dessa börjar gälla. Genom att fortsätta använda tjänsten efter detta accepterar du ändringarna.

Denna policy omfattar:

<ul> <li>Vilka vi är</li> <li>Vilka personuppgifter vi samlar in</li> <li>Hur vi använder dina personuppgifter</li> <li>Hur vi behandlar dina personuppgifter</li> <li>Lagring och datasäkerhet</li> <li>Dina rättigheter</li> </ul>

Vilka vi är

Learning 2 Sleep L2S AB är en registrerad vårdgivare och bedriver hälso- och sjukvård genom att erbjuda behandling av sömnproblem (primär insomni) med hjälp av kognitiv beteendeterapi (KBT). Behandlingen är onlinebaserad vilket innebär att patienten via ett appbaserat behandlingsstöd kan tillgodogöra sig information och utföra hemuppgifter mellan sessionerna med legitimerad psykolog. Kontakten med legitimerad psykolog sker online via röst- eller videosamtal. Behandlingen är tillgänglig för individer över 18 år. Learning 2 Sleep L2S AB bedriver enbart psykologisk bedömning och behandling av insomni och inom verksamheten sker ingen läkemedelsförskrivning eller behandling av andra sjukdomstillstånd. Learning 2 Sleep L2S AB har sitt huvudkontor på Södergatan 19 i Malmö.